Vinden har vänt!

Kvinnorna ökar i börsbolagens ledningsgrupper och antalet bolag med jämställda ledningar når nya rekordnivåer. Fortsätter utvecklingen i samma takt blir näringslivets ledningsgrupper jämställda år 2040. Det visar AllBrightrapporten 2016.

– Äntligen har rekryteringarna börjat ta fart och vd:arna vaknat till liv. Var femte ledare är nu kvinna och jämställda ledningar ser ut att bli verklighet tidigare än förutspått. Fjolårets årtal, 2063, är numera skrotat och nyutexaminerade studenter kan istället se fram emot jämställda ledningar redan under sina karriärer, säger AllBrights vd Amanda Lundeteg.