Vilket är ditt nästa kliv framåt?

När vi nu har kommit en månad in på det nya året, kan man fråga sig hur det ser ut med de eventuella nyårslöften och planer som smiddes i samband med jul- och nyårsledigheten.

De vanligaste löftena handlar om att motionera mer, stressa mindre, gå ner i vikt, äta och sova bättre, plus några ytterligare. De flesta på temat hälsa. Efter en vecka är det 71% som håller fast vid sitt löfte och efter sex månader är det ca 45% som hållit ut. Förståsigpåarna menar att det är bättre att inte avge några stora löften kring nyår, utan bestämma sig för små steg, lite i taget. Då blir förändringen långsiktigt hållbar.

Det påståendet kan man föra över på andra områden där man vill höja sin kompetens och att kunskapen ska fastna och bli användbar.
-Vilket är ditt nästa kliv framåt för att höja din kompetens, utvecklas eller bara göra något för att du har lust? Om du vill utvecklas och lära dig mer om hur ett styrelsearbete fungerar är Säkra Kvinnors diplomutbildning i styrelsearbete ett bra steg att ta. Läs mer om utbildningen här.