Vilken kompetens behövs för att få ditt företag att blomstra?

Antalet företag i Sverige fortsätter att växa långsamt. Varje år startas mellan 60 000 och 70 000 nya företag. Samtidigt läggs många bolag ner. Enligt siffror från Bolagsverket har det under 2010-talet skett en långsam ökning av antalet företag med dryga 3 procent. Några anledningar till att företag slutar med sin verksamhet beror ofta på dålig lönsamhet eller på grund av åldersskäl. En intressant aspekt att lägga till detta är att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag.

Då ställer vi oss frågan ifall åtminstone en del av dessa företag skulle kunna leva vidare och utvecklas istället för att försvinna? Här vill vi svara ja! Vi vet att långt ifrån alla företag har en aktiv styrelse, utan styrelsearbetet är en skrivbordsprodukt. Anledningen till det är självklart flera. Några är på det klara med att man inte vill ha någon inblandning, utan sköter sitt företag bäst själv. I en del fall beror det säkert på ren okunskap om hur man skulle kunna bedriva ett aktivt styrelsearbete. Det kan  också vara en kostnadsfråga för en del, man tror att det är förenat med stora kostnader att ha en styrelse i företaget. Vi skulle också vilja lägga till att det även är en jämställdhetsfråga. Trots att vi skriver 2020 idag, så är efterfrågas inte kvinnors kompetens på samma sätt som männens i det här sammanhanget.

I dagsläget när vi ser att många jobb försvinner på grund av Corona-krisen, skulle vi önska att fler företag ser möjligheten till att leva vidare genom att se över och utveckla sitt styrelsearbete. Det kan göras på så många olika sätt och behöver inte vara förenat med så stora svårigheter. Börja med att få inspiration av goda praktiska exempel, av litteratur eller i ditt nätverk.  Kommer du sedan fram till att verksamheten skulle må bra av att bedriva ett aktivt styrelsearbete, börja med dig själv. Gå en utbildning, skaffa en mentor, ta del av tillgänglig information på sidor som www.verksamt.se Sätt igång att jobba praktiskt och fundera på om en extern styrelse kan var en del av lösningen eller rent av ett advisoryboard. Oavsett hur man går tillväga, så behöver Sverige i dagsläget företag som utvecklas och blir långsiktigt lönsamma. Detta vill vi gärna vara en del av.