Vi söker styrelsemedlemmar till Vägen ut! kooperativen

Är du intresserad av att vara med och utveckla företag som skapar samhällsförändring genom hållbara affärer? Lockas du av idén att fler människor ska få möjligheten att gå från bidragstagare till företagare i sociala företag?

Vi söker nu nya styrelseledamöter till flera av Vägen ut! kooperativens företag.

Ditt uppdrag
Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar framförallt med strategiska frågor och affärsutveckling av verksamheten.

I rollen som styrelsemedlem förväntas du:
– delta på ca 4 styrelsemöten under året
– dedikera några timmars arbete per månad för styrelsemöten, löpande styrelsearbete och arbete med organisationens ledning agera bollplank till företagets ledning
– dela med dig av din kompetens och bidra med utmanande frågeställningar

I rollen som styrelsemedlem får du:
– lära dig mer om social- och miljömässig hållbarhet
bidra till ett hållbart samhälle genom att fler människor kommer in på arbetsmarknaden.
– vara drivande i utvecklingen av en växande organisation
– en spännande erfarenhet i praktiskt styrelsearbete
– en värdefull merit och ett bredare nätverk

Vi söker dig som
Vägen ut! kooperativens styrelser arbetar alltid utifrån våra styrkort med ett perspektiv på ett par år in i framtiden för att tillsammans med ledningen hitta rätt strategisk riktning. Ditt fokus ska vara att hjälpa oss att bli bättre på företagande, gärna genom ditt breda nätverk i näringslivet. Därför ser vi gärna att du som styrelsemedlem har intresse för ett eller flera av följande områden:att i grupp utveckla och följa upp företagets strategier samt jobba med verksamhetsutveckling i ett socialt arbetsintegrerande företag att genom PR och opinionsbildning föra Vägen ut! kooperativens talan i samhällsdebatten om frågor med stark koppling till vår kärnverksamhet att genom nätverkande bidra till att stärka Vägen ut!s relationer och affärer med näringslivet att jobba med affärsinriktad utveckling av företaget samt driva på förändring att förstå och utveckla företagets produkt- och tjänsteerbjudande
Viktigt för oss är också att du delar våra värderingar; egenmakt i praktiken, socialt företagande i kooperativ form, drogfrihet, arbetsfokus, 100 procent av sin förmåga, vilja till förändring, barnperspektiv samt egenerfarenhet.

Läs mer här! Om Vägen ut! kooperativen!

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag.
Vi säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vinsten återinvesterar vi och skapar fler jobb. Det betyder att vi har sociala mål med vårt företagande.
I våra företag kan alla arbeta 100 procent av sin egen förmåga. Det kräver att vi balanserar mellan medarbetarnas och verksamhetens behov. Det är vår svåraste utmaning och samtidigt vår viktigaste framgångsfaktor.

Vi har 13 sociala företag i olika branscher. Kafé, restaurang, catering, konferens, hotell, fastighetsservice, snickeri, trädgårdstjänster, återbruk, second hand, textiltryckeri och besöksträdgårdar. Vi har även tre behandlingshem och boenden samt två kvinnojourer.

Två år i rad har vi vunnit priset Nyttigaste affären. Dels för vårt affärssamarbete med Estrella, där vi driver lunchmatsal samt i samarbetet med Volvo Cars där vi startade en biltvätt. Det är vi mycket stolta för.

Så gott som alla våra medarbetare har egen erfarenhet av olika former av utanförskap. Vi kallar det egenerfarenhet. Det är vår mest värdefulla kompetens. Nästan alla våra verksamhetschefer har egenerfarenhet och fungerar som förebilder för de som kommer till oss.

Såhär ser processen ut

Du som tycker detta låter intressant skicka in en ansökan till Säkra Kvinnor Styrelsebalans, info@hosting.succe.com, senast den 6 april. Därefter kommer vi att gå igenom ansökningarna och återkomma med återkoppling så snart vi kan.

Denna gång går vi ut brett till vårt nätverk. Om du är intresserad av att delta i rekryteringsprocessen och vill veta mer, ber vi dig svara på nedan ställda frågor. Om du själv inte har rätt bakgrund men har någon i ditt nätverk, tipsa gärna den personen om att höra av sig till oss på info@hosting.succe.com.

Vi vill gärna veta mer om:
-Vilken erfarenhet har du av styrelsearbete? Bolag/branscher
– Vilka styrelser arbetar du i idag? Bolag/branscher
– Vad ser du att du kan tillföra en styrelse?
– Varför är du intresserad av styrelsearbete?
– Vilken är din nuvarande tjänst? Beskriv kortfattat din arbetserfarenhet?
– Bolag/branscher/Tjänst Arbetsuppgifter
– Kortfattat om vem du är. Skriv gärna en kort presentation av dig själv.

Intervjuer hålls löpande så svara gärna snarast på info@hosting.succe.com, så kommer vi att återkomma med återkoppling så snart vi kan. Ser fram emot att höra av dig!

Varmt välkommen att söka!
Karina, Malin och Susanne