Vi gillar att vara lika, men vad gör det med våra affärer?

Vi människor tycker om att omge oss med personer som är lika oss själva, det är förståeligt och mänskligt. Allt blir liksom lättare då, när vi har en gemensam grund, liknande synsätt och värderingar och kanske också liknande utbildning och erfarenhet. Det är därför som vi så ofta ser styrelser där merparten är blåögda män 55+. Vi kan ändå se att allt oftare är denna grupp uppblandad med ett par blåögda kvinnor 55+.

Detta är ganska vanligt även i bolag där målgrupperna är betydligt yngre personer, kanske är målgruppen 25-40 år! Vad händer då? Jo, i bästa välmening resonerar styrelsen utifrån vad de tror att de yngre tänker, önskar och har behov av. Gott så! Men, man gör det trots allt med sina 55+-glasögon och utifrån de livserfarenheter, värderingar, beteenden etc som den egna generationer är en frukt av.

Detta ökar naturligtvis risken att inte vara ”spot-on” på frågor som rör målgruppen och därmed ökar risken för att inte bli så lönsam som vi önskar.

När vi pratar mångfald menar vi i ”allt” – inte bara kön. Ålder är den faktor som många har lite svårare att förhålla sig till. Vi hör ofta att ”det krävs erfarenhet” – ja, men vilken erfarenhet? Mer av den vi redan har i styrelsen eller kan det vara så att vi skulle gynnas av en annan erfarenhet (t ex att vara ung just nu)? Eller ”man måste ha styrelsevana” – varför det? Vad är det som gör att denna person inte skulle kunna skapa sin styrelsevana just i vår styrelse? Någon måste ge en första chans! Om vi tänker tillbaka, så är det precis så det ofta gått till för oss som nu är 55+, någon trodde på oss, gav oss en möjlighet till utveckling – och vi tog den! Nu är det vår tur att göra detsamma till den yngre generationen!

En bra fråga att ställa sig inledningsvis är ”Varför ser sammansättningen ut som den gör i vår styrelse?”

Ytterligare frågor som kan vara hjälpsamma i sammanhanget kan vara;

  • Vilket fokus fanns när nuvarande styrelsemedlemmar valdes; igenkänning och bekvämlighet eller valdes någon som kunde utmana de invanda tankemönstren?
  • Vilken kompetens var viktig då – och är det fortfarande det kompetensbehovet som står högt på listan?
  • Hur ser vår närmaste framtid ut – behöver vi någon annan kunskap eller erfarenhet det kommande året?

Läs gärna mer i vår bok ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden”. Boken finns att beställa här!