Styrelsearbete i förändring – vem hittar guldägget

Att vi på Säkra Kvinnor har som mission att arbeta och verka för jämställda styrelser, är inget nytt för de som följt oss ett tag. Inte heller att ett av våra ben är SK Styrelsepool, där kompetenta kvinnor och andra som delar vår syn på jämställdhet och mångfald, finns i den kandidatpool vi bygger för rekrytering till styrelseuppdrag.

Nu är det den tid på året hög tid att föreslå och forma nya styrelser. Fortfarande rekryteras styrelseledamöter i befintliga nätverk och genom kontakter i stor utsträckning och företagen är heller inte bereda att betala för en fullskalig process. Med den faktan och det stora intresse vi får till vår styrelsepool, har vi hittat en annan väg att testa för att företagen ska finna den bästa ledamoten, utan att chansa.

Vi har utformat SK Styrelsepool så att du som är intresserad av ett styrelseuppdrag går med i poolen och ges möjligheten att göra en styrelseprofil mm. Det nya är sedan att vi med din profil och ditt eget önskemål om styrelse, hjälper dig med vägen in till ditt uppdrag. Det tror vi ska öppna fler dörrar för fler kompetenta kvinnor att ta plats i styrelserummen. Vi är helt överens om att det behövs ny och bredare kompetens för att möta framtiden i de svenska bolagen.

Här är några områden, förutom jämställdhet mellan könen, där det finns stora behov att fylla;

1.Digital kompetens: Digitaliseringen är en av de mest betydande förändringarna som påverkar dagens affärsmiljö. Styrelser behöver ha kompetens inom digitalisering för att kunna förstå och navigera i den digitala världen. De bör ha kunskaper om tekniska trender, cybersäkerhet och användning av teknologi för att förbättra verksamheten.

2.Riskhantering: Affärsmiljön är allt mer osäker och oförutsägbar. Styrelser behöver ha en förmåga att identifiera och hantera risker på ett effektivt sätt. De bör ha en god förståelse för olika risker och hur de påverkar företaget, samt ha en process för att utvärdera och hantera risker.

3.Strategiskt tänkande: Styrelser behöver ha förmågan att tänka strategiskt för att utveckla och genomföra en effektiv affärsstrategi. De bör ha en god förståelse för företagets marknad, kunder och konkurrens, samt förmågan att identifiera möjligheter och utmaningar.

Hör av dig till karina.lindgren@sakrakvinnor.se om du vill veta mer om SK Styrelsepool och hur vi kan hjälpa dig mot nästa styrelseuppdrag.

Glad Påsk!