Vem har ansvar för affärsmodellen när omvärlden förändras?

Vi lever i en föränderlig värld. Ibland förändras omvärlden snabbt i en oväntad riktning. Vi ser idag ett stort tekniksprång som ändrar parametrarna i våra affärsmodeller. Vi ser att oväntade omvärldsfaktorer såsom en pandemi snabbt kan slå ut affärer. 

Det gäller att alltid ta ett steg framåt och inte stå still, för då backar man och konkurrenter kommer ikapp eller kör om. Vi ser stort fokus på miljö. Även på hållbarhet utifrån en mängd aspekter.

Vi ser att köpkraften ändrar värderingar, nästa generation värdesätter bolagens värderingar och hållbarhetsaspekter mer än lägsta pris. Nästa generation vill inte ta en anställning hos en orörlig och trög arbetsgivare och som dessutom inte har ett bra arbetsklimat. Employer branding har aldrig varit så viktigt. Och det måste ingå i din affärsmodell att beakta hållbarhet, miljö, mångfald och jämställdhet.

Hänger din affärsmodell med i dessa förändringar? Besluten och analysen för att förändra den skall finnas i en kompetent styrelse. Strategin och förändringar skall först komma från styrelsen som bör äga frågan. Och styrelsen måste vara snabbrörlig och agera snabbt för att kunna möte omvärlden. Hur agerar din styrelse? Tar ni vara på alla möjligheter och väger alla risker. Förändringar vilar på styrelsens, ledningens och vd:ns axlar.

Kontakta oss på Säkra Kvinnor Styrelsebalans om du behöver förändring!