Vårt engagemang för de globala målen

Säkra Kvinnors strategi tar avstamp i Förenta Nationernas 2030 Globala Mål. Sustainable Development Goals (SDGs), annars känd som de globala målen, är en universell uppmaning att utrota fattigdomen, skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd.

På Säkra Kvinnor så har vi zoomat in på det Globala Målet 5 – Jämställdhet. För oss är jämställdhet grundläggande mänskliga rättigheter.

Delmålet 5.5 handlar om att SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE

Vi på Säkra Kvinnor anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Vår mission är att bidra till ett samhälle där kvinnor ges lika rättigheter och möjlighet att själva skapa sina liv. När kvinnor kan bidra på lika villkor som män ökar välståndet i samhället och skapar ett mer jämställt samhälle. Att ge kvinnor samma möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden bidrar till att ökad ekonomisk produktivitet och tillväxt.

Arbetet mot ett rättvisare samhälle kan börja på många ställen. Vi på Säkra gör det vi förmår med olika slags påverkansarbete som t ex:

– samarbetet med Handels kvinnliga nätverk och där vi varje år utser Framtidens styrelsekvinna
– vi håller i styrelseutbildningar och utbildningar inom jämställdhet
– vi underhåller ett stort nätverk med kompetenta kvinnor
– vi rekryterar till olika bolagsstyrelser
– vi har skrivit boken ”Samspelet i Styrelserummet”

Vår övertygelse är att om vi var och en tar små steg i rätt riktning, tar vi tillsammans jättekliv mot en bättre och jämlikare framtid!

Läs mer på följande sidor:

The Global Goals
Förenta Nationerna Sustainable Development
Globala målen