VARMT VÄLKOMMEN TILL NÄTVERKSTRÄFF 5 MARS

Syfte med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Charlotte Axelsson föreläser om:
Makt i Styrelsearbetet ur ett Jämställdhetsperspektiv

Under föreläsningen blandas maktteorier med genusteorier. Begrepp som intersektionalitet, inkludering och mångfald berörs och samtal förs hur våra föreställningar om kön påverkar arbetet i styrelserummet och i förlängningen resultatet.

Med 15 års erfarenhet av praktiskt jämställdhetsarbete, främst inom offentlig förvaltning, men även mot privata företag, bolagsstyrelser och ideella organisationer innehar Charlotte kompetens att lotsa verksamheten framåt i jämställdhetsarbetet. Charlottes drivkraft för jämställdhetsarbetet är lönsamhet, rättvisa och viljan att skapa ett hållbart samhälle.

Datum: Tisdag den 5 mars 2019
Tid: 17.30-19.30,
17.30 Nätverkande och lättare förtäring
18.00 Föredrag samt dialog med publiken
19.00 Eftermingel
Plats: World Trade Center, Mässans gata 10, Göteborg

Under nätverksträffen bjuds du på enklare förtäring. Seminariet kostar 150 kr. Vid utebliven avanmälan debiteras 150 kr. Anmälan sker på info@hosting.succe.com senast fredagen den 1:e mars (först till kvarn då det finns en begränsning i hur många personer som ryms i lokalen).

Varmt välkommen!
Susanne Areschoug, Malin Friis-Liby, Karina Lindgren