Varmt Välkommen till vår Digitala Nätverksträff – 29 januari Volvo Cars

Syfte med vårt nätverk är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Vi gästas av Katarina Matson, Senior Expert Culture and Diversity – Volvo Cars Co

Katarina Matson är globalt ansvarig för företagskultur och mångfald på Volvo Cars. Fordonsindustrin har tagit stora steg framåt när det gäller jämställdhet och mångfald även om det fortfarande är en mansdominerad bransch.

Katarina är kommunikatören som äntligen hittat hem till sitt drömjobb på Volvo Cars, att få jobba med företagskultur, mångfald och inkludering på heltid! Hon har förmånen att arbeta i en global verksamhet som sätter mångfald och inkludering högt på agendan. På Volvo Cars vet de att en bred mångfald i team och en inkluderande kultur gör dem mer innovativa och kreativa, bidrar till bättre beslutsfattande och därmed mer lönsamma och attraktiva som arbetsgivare.

Katarina har alltid varit engagerad i rättvise- och jämlikhetsfrågor och tror på kraften i att ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något – utifrån sina egna förutsättningar. Tillsammans skapar vi ett jämlikt samhälle där allas rättigheter respekteras – oavsett kön, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet.

Välkomna till en morgon där Katarina delar med sig av sina erfarenheter och där vi möts och delger varandra våra tankar och idéer.

Datum:         Fredag den 29 januari
Tid:               Kl. 08.00-09.00
Plats:            Digitalt via plattformen Zoom. Länk skickas i samband med anmälan.

Anmälan sker på info@sakrakvinnor.se senast torsdagen den 28 januari.

Varmt Välkommen!