Varför detta hack i kurvan?

Vi har med intresse läst artikeln i DN från igår, med fokus på att Andelen kvinnor minskar i börsbolagens styrelser. Intervjun sker med Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden. som årligen mäter andelen kvinnor i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser.
Den senaste mätningen som publiceras i dagarna visar att andelen kvinnor i ledningen fortsätter öka (från 24 till 24,3 procent) medan styrelserna fått färre kvinnor det senaste året (från 34 till 33,7 procent). Det är första minskningen på sju år.  Eva Halvarsson säger att de följt frågan noga och det är ett hack i kurvan.
Detta hack i kurvan är en sorglig utveckling, eftersom vi istället borde ta rejäla kliv mot ett bättre och jämställdare samhälle! Det är jämställt när kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
Och kompetensen hos kvinnor – den vet vi finns!
Vi som driver Leda20 och Säkra Kvinnor Styrelsebalans stöttar och utbildar i styrelsearbete och att leda jämställt. Dessutom är vi specialister på styrelserekryteringar med bl.a. ett brett nätverk av kompetenta kvinnor.
Leda20 i samarbete med Säkra Kvinnor Styrelsebalans
Hänvisning till artikeln: