Värderingarna som klister i verksamheten

Ett företags värderingar finns överallt i organisationen, men det är inte säkert att de är uttalade och tydliga för alla. De överlever ny ledning, nya strategier och ny teknik. Den organisation som plockar fram sina grundläggande värderingar och jobbar med dem på både bredden och djupet, har mycket att vinna långsiktigt.

Vår erfarenhet att många vill göra allvar av ett värdegrundsarbete, men det når inte alltid genom alla led och bilderna blir olika. Om man vill inleda ett arbete med sina värderingar, behöver det inte ske i storslagen form. Det som fordras är att hela organisationen involveras och att det finns en plan för det första steget i arbetet.

Låt det ta den tid som behövs och stäm av under resans gång. Ofta kan samtalen och dialogen bli det viktigaste resultatet. Härifrån kan det växa fram nya värdeord som speglar företagets själ och som blir en vägvisare både vad gäller förhållningssätt internt och externt, målformulering och strategier.

Ett kapitel i boken Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden tar upp frågan om vikten av värderingar. Här finner du även tips och idéer hur man kan jobba vidare i den egna verksamheten.

Köp boken här!