Värderingarna som klister i verksamheten och mångfald är bevisat lönsam

Ett företags värderingar finns överallt i organisationen, men det är inte säkert att de är uttalade och tydliga för alla. De överlever ny ledning, nya strategier och ny teknik. Den organisation som plockar fram sina grundläggande värderingar och jobbar med dem på både bredden och djupet, har mycket att vinna långsiktigt. Om inte annat visar den senaste debatten om #metoo detta.
 
Varför ska man arbeta aktivt och medvetet med mångfald i en styrelse? Det snabba svaret är att ett välutvecklat mångfaldsarbete är den enskilt viktigaste faktorn när det kommer till att särskilja utmärkta verksamheter från genomsnittspresterarna.
 
Det är därmed dags att verksamheter börjar ta in den väl underbyggda empiri som ligger till grund för att mångfald är lönsamt. Inte som en CSR-fråga i syfte att få mer goodwill, inte som ”något man ska jobba mot på sikt”, utan i form av en genuin och klar konkurrensfördel för verksamheten här och nu.
 
Ett kapitel i boken Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden tar upp frågan om vikten av värderingar. Ett annat vikten av mångfald och balans. Här finner du även tips och idéer hur man kan jobba vidare i den egna verksamheten. Boken finns att köpa här.