Välkommen till Västsveriges Styrelse-AW den 11 mars


Framtidens styrelsearbete påverkar oss alla – ägare, medarbetare, kund och leverantör!

I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på styrelsen att jobba löpande med strategisk utveckling, bredda omvärldsperspektivet och vässa styrelsearbetet genom att arbeta allt mer hållbart.

Syftet med Västsveriges Styrelse-AW är att skapa en arena för aktuella och tongivande styrelsefrågor samt skapa möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte. Tillsammans inspirerar och moderniserar vi synen på styrelsearbetet.

KVÄLLEN KOMMER INNEHÅLLA:

  • Kraften en styrelse kan ge för att vara med och skapa en tillväxtresa – Andreas Jaldevik, VD/ägare samt Anette Asklin, extern Styrelseordförande, RO-Gruppen AB
  • Ledarskapet och styrelsearbetet måste ändras när digitalisering och AI ändrar våra arbetssätt – Robin Teigland, professor samt Liselotte Hägertz Engstam, styrelseproffs. Båda forskar inom AI i styrelsearbete på Chalmers Tekniska Högskola
  • Paneldebatt kring; Beslutstöd, engagemang och beslutskraft – Paneldebatten leds av moderator Axel Darvik, VD på Trendie AB

Detta evenemang arrangeras i samarbete med Västsvenska Handelskammaren, Styrelseakademin Västsverige, Grant Thornton samt Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB.

Vi ses den 11 mars på PARK49!

När:
Den 11 mars kl 16.30 – 20.00 (inregistrering äger rum mellan 16.30-17.00)
Var:
I Västsvenska Handelskammarens lokaler på Parkgatan 49, Göteborg
TILL ANMÄLAN