Välkommen på nätverksträff 20 september

Syfte med nätverket är att erbjuda ett kontaktnät, ett forum för erfarenhetsutbyten kring styrelsearbete och en möjlighet att skapa en opinion kring balans i styrelser. Vi vill visa på möjligheterna till karriär och bryta normen kring vem som är bärare av kompetens. Vår ambition är att påverka svenskt näringsliv till ett mer balanserat och produktivt styrelsearbete.

Vi har nu glädjen att välkomna flygplatsdirektör Landvetter Göteborg –
Charlotte ”Lottie” Ljunggren

Charlotte har lång erfarenhet av transport, logistik och service. Kom, lyssna och dela erfarenhet i dialog med Charlotte som kommer att prata om ”Konsten att lyfta en flygplatskoncern!”.

Datum:                          Torsdagen den 20 september 2018

Tid:                                  17.00-19.30

17.30 Nätverkande och lättare förtäring

18.00 Föredrag samt dialog med publiken

19.00 Eftermingel

Plats:                              World Trade Center, Mässans gata 10, Göteborg

Under nätverksträffen bjuder vi våra medlemmar på en enklare förtäring. Även du som inte är medlem är varmt välkommen. Medlemmar och gäster betalar ett självkostnadspris om 200:-, som betalas innan seminariets start (via faktura eller företags-swish).

Anmälan sker på info@hosting.succe.com senast måndagen den 17 september (”först-till-kvarn”, då det finns en begränsning i hur många personer som ryms i lokalen).

Varmt Välkommen!