Valberedning – att bereda val!

Vi vet alla att tiden har en tendens att rusa iväg, och vi vet, lika säkert, att mellan mars och juni infaller majoriteten av företagens bolagsstämmor. Hur ser det ut hos er? Har ni en utsedd valberedningsgrupp som arbetar strukturerat med styrelsens sammansättning eller tittar ni bland ert nära nätverk efter någon som kan ”passa in”? Oavsett om det finns en valberedningsgrupp eller om du, i egenskap av ägare (och bolagsstämma), själv väljer din styrelse, så finns det all anledning att tänka lite extra inför detta val.

En bra fråga att ställa sig inledningsvis är ”Varför ser sammansättningen ut som den gör i vår styrelse?”

Ytterligare frågor som kan vara hjälpsamma i sammanhanget kan vara;
• Vilket fokus fanns när nuvarande styrelsemedlemmar valdes; igenkänning och bekvämlighet eller valdes någon som kunde utmana de invanda tankemönstren?
• Vilken kompetens var viktig då – och är det fortfarande det kompetensbehovet som står högt på listan?
• Hur ser vår närmaste framtid ut – behöver vi någon annan kunskap eller erfarenhet det kommande året?

Köp din bok här!