Våga bryta “ANDERS KRETSLOPP”

Det är dags för Anders att ge plats åt ökad mångfald i näringslivet!

Framför oss har vi Anders. Anders har svensk härkomst, kan stoltsera med en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har uppnått en respektabel ålder på runt 60 år. Anders har tidigare erfarenhet som vd och är den typiska styrelseledamoten i dagens svenska börsbolag.

Faktum är att Anders också representerar den typiska vd:n i svenska börsbolag och som av en slump är han också vanligast förekommande i börsbolagens valberedningar (AllBright, 2014). När det kommer till rekrytering i de svenska börsbolagen verkar Anders helt enkelt välja en annan Anders, vilket leder till den homogena styrelsesammansättning som idag präglar det svenska näringslivet.

Det borde vara en självklarhet för ägarna att vara lika intresserade av att få den bästa styrelsen som att få de bästa kollegorna. Mångfald är så mycket mer än en jämlikhetsfråga.
All forskning visar att mångfald i styrelsen är lönsam. För att ett företag skall fortsätta vara konkurrenskraftigt och kunna attrahera den bästa personalen, bör man se över styrelsens sammansättningen. Man bör genomföra professionella rekryteringsprocessen för att finna den bästa kompetensen, precis som man gör vid rekrytering av andra befattningar.

All makt utgår från styrelsen och det är styrelsens ansvar att spegla morgondagens samhälle.