Våga bilda ett vinnande lag!

”Det borde vara en självklarhet för ägare att intressera sig för den bästa styrelsen” (
citat Anne Almlund Rosengren, vd Catella Corporate Finance Göteborg)

Oss kan du anlita för att:

– Föreläsa om olika ämnen som tex:
”Hur vi blir en effektivt arbetande styrelse”
”Hur vi fattar våra styrelsebeslut”
”Arbeta med värdegrund ur ett styrelseperspektiv”

– Processleda när du vill utveckla och förbättra samarbetet i din styrelse

– Bistå med rådgivning i olika styrelsefrågor

– Skapa ägardirektiv eller andra viktiga styrelseverktyg

– Rekrytera ledamöter och ordförande till styrelser

Kontakta oss gärna på info@hosting.succe.com så berättar vi mer!

PS. Du vet väl att du kan köpa vår bok ”Samspelet i styrelserummet” här!