Styrelseutbildning

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Säkra Kvinnor Styrelsebalans
Diplomutbildning – Styrelsearbete i Ägarledda företag

Vi vill med denna utbildning engagera och vässa nuvarande och kommande styrelsemedlemmar. Utbildningen uppmuntrar till nya arbetsformer och den bidrar till att skapa dialog i debatten om mångfald. Målet med utbildningen är att du efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet.

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. Det borde vara en självklarhet för ägarna att intressera sig för att få den bästa styrelsen. Denna utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse ska vara sammansatt för att arbeta på ett modernt och effektivt sätt och säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång.

Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen och om gruppdynamik.

I dagsläget har ett 60-tal män och kvinnor diplomerats, nedan går det att läsa några av de många positiva synpunkter som deltagarna har haft.

Kajsa von Oldenskiöld, VD Olden Bygg & Miljö AB, som har deltagit på utbildningen säger:

”Vid den fas i livet där jag är, har det blivit allt viktigare för mig att förstå hur de olika delarna – affärslivet och livet i stort – fungerar och hänger samman.

Att ta nästa steg i min personliga utveckling och att våga ta nya steg, har ibland känts svårt eller utmanande. När jag fick möjligheten att utbilda mig i styrelsearbete via Säkra Kvinnors diplomutbildning var det för mig ovärderligt. Utbildningen omfattar fler fokusområden där alla är både viktiga och relevanta för ökad trygghet och förståelse. Jag har med hjälp av detta tagit nya steg i mitt styrelsearbete.”

Anita Lundberg, Production Manager Thomas Betong AB, som har deltagit på utbildningen säger:

”Utbildning har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Mitt insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.”

Anne Almlund Rosengren, CEO och Partner på Catella Corporate, som har deltagit på utbildningen säger:

” I en dynamisk styrelse är det viktigt att jobba effektivt och modernt. Jag har hela mitt liv varit nyfiken och utvecklingsmotiverad, därför kändes det naturligt att komplettera min mångåriga styrelseerfarenhet med en styrelseutbildning. Jag valde Säkra kvinnors och KPMGs 3 dagarsutbildning därför att den håller hög kvalitet och är en av få utbildningar som har gruppdynamik som ett separat block. Utbildningen motsvarade mina högt ställda förväntningar.”

Mikael Freidlitz, vVD Raion, som har deltagit på utbildningen säger:

”Efter ett antal år som verksam styrelseledamot ville jag utvecklas inom området. Diplomutbildningen hos Säkra Kvinnor erbjöd mig allt jag önskade och mer än så. Utbildarna bjuder frikostigt på sin erfarenhet inom respektive skrå och jag känner mig efteråt långt mer säker på vad man kan, borde och ska göra i styrelserummet. Som företagsledare i en relativt mansdominerad bransch, uppskattade jag extra mycket att vi även tog upp viktiga samtal om fördomar såväl som genusfrågor, vilket har givit mig extra energi i arbetet med att modernisera organisationer.

Utbildningen hos Säkra Kvinnor ger mersmak och jag ser fram emot att deltaga i de aktiviteter de arrangerar samt fördjupande utbildningar i deras regi.”

Styrelseutbildningens innehåll:

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsstrategier
9 februari 2021 kl 12.30 – 20.00

Innehåll: Vi går igenom vikten av ägardirektiv, strategier och mötesformer. styrelsens arbete och ansvar (arbetsordning), affärsstrategi – styrelsens roll och ansvar. Vi berör även tabun och fördomar i styrelserummet, styrelsens sammansättning och betydelsen av mångfald vid rekrytering.
Kursledare: Karina Lindgren
Karina är utbildad jur.kand. vid Göteborgs Universitet. Hon har lång karriär i olika chefsroller som hon idag kombinerar med diverse styrelseuppdrag.

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar
4 mars 2021 kl 12.30 – 20.00
Innehåll: Vi går igenom VD:s roll, ekonomiska begrepp, kontrollbalansräkning, lagar och regelverk. Vi berör även en övergripande bild av vilka nyckeltal som bör behandlas i en styrelse och hur man tolkar en årsredovisning.
Kursledare: Bengt Petersson
Bengt har varit auktoriserad revisor i 25 år. Numera driver Bengt egen verksamhet inom rådgivning samt utbildningar inom ekonomi.

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken
14 april 2021 kl 12.30 – 20.00
Innehåll:
Vi går igenom gruppdynamik, kompetensfördelning i styrelsen och dess sammansättning samt att skapa resultat. Vi berör även härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer.
Kursledare: Charlotte Axelsson
Charlotte Axelsson har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och
praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte är certifierad JGL- och UGL-handledare, utbildad av Försvarshögskolan.

Upplägg: Varje modul är fristående men vi rekommenderar starkt att man går modulerna i turordning för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kort teoretiskt prov och en praktisk övning i form av ett styrelsespel. Efter genomförd utbildning får du ett diplom och en utbildningsbeskrivning.
I utbildningen används boken ”Samspelet i styrelserummet – Smarta drag för framtiden” (2017) som kurslitteratur och ingår i kursavgiften. Vi startar varje modul med lunch. Plats för utbildningen är i World Trade Centers lokaler på Mässansgata 10 (våning 7) i Göteborg.

Mervärde: Efter godkänd diplomering erbjuds du en plats i vår styrelsepool och ingår därmed i vår rekryteringsbas för kommande styrelseuppdrag. Som medlem i styrelsepoolen blir du också inbjuden till våra nätverksträffar och liknande event. Om du fortsatt brinner för styrelsefrågor och vikten av mångfald bjuder vi in dig i vårt Ambassadörsnätverk.

Förutom kunskap delar vi med oss av vårt engagemang, vårt nätverk och värdefulla dialoger.

Pris; 17 900 kr exklusive moms. Litteraturkostnad ingår.

Anmäl dig här!