Styrelseutbildning

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Säkra Kvinnor Styrelsebalans
Diplomutbildning – Styrelsearbete i Ägarledda företag

Målet med utbildningen är att deltagaren efteråt kan agera mer professionell, effektiv och aktiv i styrelsearbetet i ägarledda bolag. Utbildningen utgår från den ram som en styrelseledamot arbetar inom i ett styrelsearbete.

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. För att skapa en styrelse som vill visa vägen och som inte låter verksamheten leda styrelsen, en styrelse som skapar dynamik och tar tillvara samtliga kompetenser hos styrelsemedlemmarna så behövs både kunskap och erfarenhet, dvs kompetens. Denna utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse skall vara sammansatt och arbeta på ett modernt och effektivt sätt för att säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång.

Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen samt gruppdynamik.

I dagsläget har ett 60-tal män och kvinnor diplomerats, nedan går det att läsa några av de många positiva synpunkter som deltagarna har haft.

Anne Almlund Rosengren, CEO och Partner på Catella Corporate, som har deltagit på utbildningen säger:

” I en dynamisk styrelse är det viktigt att jobba effektivt och modernt. Jag har hela mitt liv varit nyfiken och utvecklingsmotiverad, därför kändes det naturligt att komplettera min mångåriga styrelseerfarenhet med en styrelseutbildning. Jag valde Säkra kvinnors och KPMGs 3 dagarsutbildning därför att den håller hög kvalitet och är en av få utbildningar som har gruppdynamik som ett separat block. Utbildningen motsvarade mina högt ställda förväntningar.”

Anna Lyckner, Head of Marketing & CRM Zitius Service Delivery AB, som har deltagit på utbildningen säger:

Styrelseutbildningen via Säkra Kvinnor har gett mig en professionell inblick, utökad kunskap och en utmärkt grund att luta mig mot inför de styrelseuppdrag jag kommer att ställas inför framöver. Både teoretiskt och praktiskt vilket, enligt min personliga bedömning, borgar för kvalitet. Mitt utökade kontaktnät jag erhållit under utbildningen och de nätverksträffar som Säkra Kvinnor löpande erbjuder, är ovärderligt.

Anita Lundberg, Production Manager Thomas Betong AB, som har deltagit på utbildningen säger:

Utbildning har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Mitt insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.

Styrelseutbildningens innehåll:

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsplanering – 5 februari 2019 kl 13-20
Föreläsare Karina Lindgren
Ägardirektiv, strategier, affärsplan, styrelsens arbete och ansvar (arbetsordning), affärsstrategi – styrelsens roll och ansvar

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och bef. lagar
– 6 mars 2018 kl 13-20
Föreläsare Bengt Petersson
VD:s roll, ekonomiska begrepp, kontrollbalansräkning, lagar, regelverk, etik

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken – 9 april 2018 kl 13-20
Föreläsare Marianne Nordmark
Gruppdynamik, kompetensfördelning i styrelsen och dess sammansättning, att skapa resultat
Utbildningen genomförs i Göteborg.

Pris; 17 900 kr exkl moms. Litteraturkostnad ingår.

Anmäl dig här!