Styrelseutbildning

styrelseutbildning-sakra-kvinnor

Säkra Kvinnor Styrelsebalans
Diplomutbildning – Styrelsearbete i Ägarledda företag

Vi vill med denna utbildning engagera och vässa nuvarande och kommande styrelsemedlemmar. Utbildningen uppmuntrar till nya arbetsformer och den bidrar till att skapa dialog i debatten om mångfald. Målet med utbildningen är att du efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och aktivt i styrelsearbetet.

Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, styrelse och vd. Det borde vara en självklarhet för ägarna att intressera sig för att få den bästa styrelsen. Denna utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse ska vara sammansatt för att arbeta på ett modernt och effektivt sätt och säkerställa företagets framtid, attraktionskraft och framgång.

Det handlar om struktur, planering och om rätt prioriteringar för att fatta bra beslut men det handlar även om kompetensfördelning i styrelsen och om gruppdynamik.

I dagsläget har ett 60-tal män och kvinnor diplomerats, nedan går det att läsa några av de många positiva synpunkter som deltagarna har haft.

Anne Almlund Rosengren, CEO och Partner på Catella Corporate, som har deltagit på utbildningen säger:

” I en dynamisk styrelse är det viktigt att jobba effektivt och modernt. Jag har hela mitt liv varit nyfiken och utvecklingsmotiverad, därför kändes det naturligt att komplettera min mångåriga styrelseerfarenhet med en styrelseutbildning. Jag valde Säkra kvinnors och KPMGs 3 dagarsutbildning därför att den håller hög kvalitet och är en av få utbildningar som har gruppdynamik som ett separat block. Utbildningen motsvarade mina högt ställda förväntningar.”

Anna Lyckner, Head of Marketing & CRM Zitius Service Delivery AB, som har deltagit på utbildningen säger:

Styrelseutbildningen via Säkra Kvinnor har gett mig en professionell inblick, utökad kunskap och en utmärkt grund att luta mig mot inför de styrelseuppdrag jag kommer att ställas inför framöver. Både teoretiskt och praktiskt vilket, enligt min personliga bedömning, borgar för kvalitet. Mitt utökade kontaktnät jag erhållit under utbildningen och de nätverksträffar som Säkra Kvinnor löpande erbjuder, är ovärderligt.

Anita Lundberg, Production Manager Thomas Betong AB, som har deltagit på utbildningen säger:

Utbildning har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Mitt insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.

Styrelseutbildningens innehåll:

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsstrategier
4 april 2019 kl 12.30 – 20.00

Innehåll: Vi går igenom vikten av ägardirektiv, strategier och mötesformer. styrelsens arbete och ansvar (arbetsordning), affärsstrategi – styrelsens roll och ansvar. Vi berör även tabun och fördomar i styrelserummet, styrelsens sammansättning och betydelsen av mångfald vid rekrytering.
Kursledare: Karina Lindgren
Karina är utbildad jur.kand. vid Göteborgs Universitet. Hon har lång karriär i olika chefsroller som hon idag kombinerar med diverse styrelseuppdrag.

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar
4 mars 2019 kl 12.30 – 20.00
Innehåll: Vi går igenom VD:s roll, ekonomiska begrepp, kontrollbalansräkning, lagar och regelverk. Vi berör även en övergripande bild av vilka nyckeltal som bör behandlas i en styrelse och hur man tolkar en årsredovisning.
Kursledare: Bengt Petersson
Bengt har varit auktoriserad revisor i 25 år. Numera driver Bengt egen verksamhet inom rådgivning samt utbildningar inom ekonomi.

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken
2 april 2019 kl 12.30 – 20.00
Innehåll:
Vi går igenom gruppdynamik, kompetensfördelning i styrelsen och dess sammansättning samt att skapa resultat. Vi berör även härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer.
Kursledare: Marianne Nordmark
Marianne är ekonom och beteendevetare inom Arbets- och organisationspsykologi. Hon har lång erfarenhet av chef- och ledarutveckling samt har också mångårig erfarenhet av styrelsearbete, både som ledamot och som ordförande. Marianne är också UGL-handledare, utbildad av Försvarshögskolan.

Upplägg: Varje modul är fristående men vi rekommenderar starkt att man går modulerna i turordning för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kort teoretiskt prov och en praktisk övning i form av ett styrelsespel. Efter genomförd utbildning får du ett diplom och en utbildningsbeskrivning.
I utbildningen används boken ”Samspelet i styrelserummet – Smarta drag för framtiden” (2017) som kurslitteratur och ingår i kursavgiften. Vi startar varje modul med lunch. Plats för utbildningen är i World Trade Centers lokaler på Mässansgata 10 (våning 7) i Göteborg.

Mervärde: Efter godkänd diplomering erbjuds du en plats i vår styrelsepool och ingår därmed i vår rekryteringsbas för kommande styrelseuppdrag. Som medlem i styrelsepoolen blir du också inbjuden till våra nätverksträffar och liknande event. Om du fortsatt brinner för styrelsefrågor och vikten av mångfald bjuder vi in dig i vårt Ambassadörsnätverk.

Förutom kunskap delar vi med oss av vårt engagemang, vårt nätverk och värdefulla dialoger.

Ytterligare utbildningsstarter under 2020 är den 21 april samt under oktober.

Pris; 17 900 kr exklusive moms. Litteraturkostnad ingår.

Anmäl dig här!