Styrelsepool

sakra-kvinnor-styrelsepoolÄr du intresserad av att vara med i vår styrelsepool?

En styrelse är en fantastisk resurs i ett företag. Människor gör idag väldigt medvetna val, framför allt när vi söker jobb. Vi ser fler och fler som gör sitt val av arbetsplats först efter att ha sett vem som leder bolaget och vilka som sitter i styrelsen. Alla attraheras av en effektiv och balanserad styrelse, som med ett modernt ledarskap skapar framgång för företaget. Vi har därför bland annat skapat en styrelsepool.

Vi har en högkvalitativ pool med kvinnliga styrelsekandidater som är redo att kliva in och skapa den balans som krävs. Vill du också vara med och skapa ett balanserat näringsliv?

För att kunna söka till vår styrelsepool krävs en gedigen ledarerfarenhet från näringsliv, en strategisk kompetens och en styrelseutbildning. Säkra kvinnor erbjuder en Diplomutbildning i styrelsearbete i samarbete med KPMG. Du som har dessa kvalifikationer har möjlighet att ingå i vår styrelsepool där du matchas med företag som har behov av extern styrelsekompetens.

Styrelsepoolen är också ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan mycket kompetenta och erfarna personer. Vi anordnar fyra nätverksträffar per år dit utomstående med speciell kunskap eller position i näringslivet inbjuds in att delta.

Är du intresserad att ingå i vår styrelsepool eller föreläsa på våra nätverksträffar, tveka inte att kontakta oss! Börja med att fylla i vårt kontaktformulär:

Kontaktformulär

Kontakta oss gärna med nedan formulär eller använd några av kanalerna du hittar ovanför på respektive person.