Tjänster

Rätt utnyttjad är en kompetent styrelse en av företagets mest värdefulla tillgångar.

Ett steg på vägen kan vara att upprätta tydliga ägardirektiv eller tillsätta en valberedning. Många frågar efter vägledning i form av en mentor eller processledning. Självfallet tillhandahåller vi dessa tjänster på förfrågan. Men vi utgår alltid från våra huvudtjänster beskrivna nedan. Kontakta oss gärna på info@sakrakvinnor.se, för mer information.

Vi vill rekrytera rätt kompetens med en bred erfarenhet av strategisk arbete.

Läs mer...

Vi har endast personer med bra kvalifikationer i poolen.

Läs mer...

Vi erbjuder en grundläggande styrelseutbildning.

Läs mer...

Certifiera utbildning för en jämställd styrelse – JGL

Läs mer