Tillitens betydelse för ett effektivt styrelsearbete – del I (av II)

Våren är årstiden då många styrelser besätts och styrelsearbetet påbörjas. De flesta tar sig an uppdraget med ambitionen att göra ett bra jobb för det bolag eller den organisation de är satta att styra.

Saken är bara den att du inte är ensam om att fatta besluten i styrelserummet, vilket säkert är bra, eftersom både erfarenhet och forskning tyder på att de bästa
besluten fattas med den samlade kompetens som styrelsen besitter tillsammans.
För att besluten ska bli riktigt bra och långsiktiga, fordras också att man känner tillit till varandra.

Du får lägga prestige och din egen person åt sidan för att helt kunna fokusera på uppgiften och fatta kloka beslut.