Tiden

Förr i tiden ansågs ett styrelseuppdrag vara hedersamt att få och man satt ofta på sin post väldigt länge (kanske till och med hela sin livstid). Idag har synen ändrats och det är helt naturligt att se till företagets kompetensbehov och därmed också växla personer i styrelsen. Här gäller det att hitta en balans mellan nytänkande – kompetensbehov just nu – samt kontinuitet.

Till hjälp i detta arbete vill vi gärna rekommendera två verktyg, som finns mer beskrivna i boken ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden”.

Verktygen är:
1. En självutvärdering, där styrelsens medlemmar själva utvärderar sitt individuella och gemensamma arbete.
2. En kartläggning av bolaget och styrelsens arbete.

Vi berättar gärna mer om hur en kartläggning skulle kunna se ut i just ditt företag – dröj bara inte för länge. Du behöver resultatet i god tid före bolagsstämman, så att du kan rekrytera just den styrelse bolaget behöver!