Tar du ditt mandat?

Du som är ägare; Tar du det mandat du har för att tillsätta den bästa styrelsen? Och, har du talat om för din styrelse vad du vill att den skall åstadkomma? När uppdaterade du dina ägardirektiv senast?

Mäktiga medelålders män i mörka kostymer. Så tänker sig många en bolagsstyrelse. Och det anmärkningsvärda är inte klichébilden i sig, utan hur väl den ofta stämmer. Det finns dock många goda undantag som förhoppningsvis har kraft att öppna upp för en bättre balans i styrelserummen. Att tänka mångfald och variation, istället för ensidighet och konformitet, har visat sig vara ekonomiskt lönsamt.

Att påbörja ett nytt styrelseår, som man ju gör i samband med stämman, innebär att man har en unik möjlighet att se över sitt styrelsearbete och göra förändringar. Finns det nya ledamöter i styrelsen nu, så innebär det en infasningsperiod för dem och en ”lära-känna-period” för er alla.

Om det är samma sammansättning i styrelsen, det vill säga inga förändringar, så har man ändå en fin chans att göra förändringar i agendan, välja andra mötesformer, ta tag i företagets värdegrund eller vad ni nu väljer och som är viktigt för just er.