Tabun och fördomar i styrelserummet

Hur ser man igenom tabun och undviker begränsande fördomar i ett styrelsearbete, så att styrelsen klarsynt och helhjärtat kan fokusera på att främja bolagets utveckling och intressen och skapa ökat värde enligt ägarnas intentioner?

Spelfilmen ”En oväntad vänskap” kan ge vägledning. Den bygger på en sann berättelse om hur en vänskap utvecklas mellan en förmögen vit, svårt handikappad man och en fattig svart man utan utbildning från förorten. Trots alla olikheter, eller snarare tack vare dem, utvecklas en sann vänskap dem emellan som lär oss mycket om fördomars begränsningar och livets oanade möjligheter för den som vågar tänka och göra nytt.

Lika barn leker inte alltid bäst, inte heller i styrelserummet. I styrelsearbetet får den homogena gruppen inte mest uträttat och den uppnår inte det bästa resultatet. Det bästa och mesta resultatet, skapar den balanserade styrelsen. Läs mer om detta i vår bok ”Samspelet i Styrelserummet”. Och köp den gärna här!