Summering 2016

Under 2016 har mycket hänt och vi kan summera följande:

– Två uppskattade nätverksträffar

I maj lyssnade vi på Eva Halvarsson, VD på Andra AP-fonden. Eva delade generöst med sig av sin styrelseerfarenhet och berättade hur hon ser på styrelsearbete idag och i framtiden.
I november fick vi följa ett spännande samtal med Katarina Ljungqvist, vVD i Handelbanken och chef för Handelsbanken i Västra Sverige. Katarina berättade för oss om sin väg till toppen, i maktens korridorer och om styrning i en traditionellt mansdominerad bransch.

 

– Tre utbildningsomgångar

I december avslutade vi vår sjunde utbildningsomgång av vår efterfrågade Diplomutbildning i Styrelsearbete i ägarledda bolag som Säkra Kvinnor fram tom december erbjudit i samarbete med KPMG. Denna tredagarsutbildning sammanfattar på ett bra sätt de huvudområden som är viktiga i en styrelse;
Att förstå styrelsearbete och affärsplanering, Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar, Att utveckla team och förstå gruppdynamiken.

– Utveckling av Säkra kvinnors styrelsepool

Säkra Kvinnors styrelsepool är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan mycket kompetenta och erfarna personer. Vi har i dagsläget ett 90-tal kvinnor med en komplett profil, innehållande CV, ifylld kandidatprofil och intyg från genomförd styrelseutbildning. Vill du vara med i vår pool och vet med dig att du inte har en komplett profil eller inte har blivit kallad till en första intervju, kontakta oss på info@hosting.succe.com. För att söka till vår pool krävs en gedigen ledarerfarenhet från näringslivet, en strategisk kompetens och en styrelseutbildning.

Planeringen för 2017 är i full gång. Vi har flera spännande idéer på ämnen för våra nätverksträffar. Vad skulle engagera dig? Kom gärna med tips!
Och vi skriver en bok som kommer ut lagom till sommaren – en bok som kommer engagera, inspirera och föra debatten om balans i en styrelse framåt.