Summering 2015

Under 2015 har mycket hänt och vi kan summera följande:

– Två uppskattade nätverksträffar

I april lyssnade vi på Christel Armstrong Darvik, VD för Stena Fastigheter och Anne Almlund Rosengren, CEO och Partner på Catella Corporate Finance. De delade generöst med sig av sin styrelseerfarenhet och vilka utmaningar de haft och vilka lärdomar de fått.
I oktober fick vi följa ett spännande och energifyllt samtal mellan Castellum AB styrelseordförande Charlotte Strömberg och Castellums AB VD Henrik Saxborn om vilka förväntningar man har på varandra i sina olika roller.

– Fyra utbildningsomgångar

I december avslutade vi vår fjärde utbildningsomgång av vår efterfrågade Diplomutbildning i Styrelsearbete i ägarledda bolag som Säkra Kvinnor har i samarbete med KPMG. Denna tredagarsutbildning sammanfattar på ett bra sätt de huvudområden som är viktiga i en styrelse;
Att förstå styrelsearbete och affärsplanering, Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar, Att utveckla team och förstå gruppdynamiken.
Den 14:e januari 2016 startar vi en ny utbildningsomgång. Det finns några platser kvar!

– Utveckling av Säkra kvinnors styrelsepool

Säkra Kvinnors styrelsepool är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan mycket kompetenta och erfarna personer. Vi har i dagsläget ett 40-tal kvinnor med en komplett profil, innehållande CV, ifylld kandidatprofil och intyg från genomförd styrelseutbildning. Vill du vara med i vår pool och vet med dig att du inte har en komplett profil eller inte har blivit kallad till en första intervju, kontakta oss på info@hosting.succe.com. För att söka till vår pool krävs en gedigen ledarerfarenhet från näringslivet, en strategisk kompetens och en styrelseutbildning.

Planeringen för 2016 är i full gång. Vi har flera spännande idéer på ämnen för våra nätverksträffar. Vad skulle engagera dig? Kom gärna med tips!