Styrelseutbildning

Med vår styrelseutbildning vill vi engagera och höja kompetensen inom styrelsearbete. Vi vill uppmuntra till nya arbetsformer och bidra till att skapa dialog i debatten jämställdhet. Målet med utbildningen är att du efteråt kan agera mer professionellt, effektivt och värdeskapande i ditt styrelsearbete.

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsstrategier

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken

KOMMANDE UTBILDNINGSOMGÅNGAR

Diplomutbildning Styrelsearbete ägarledda bolag

Datum 2024 / 2025:
2/10
5/11
12/12

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
1 + 1 + 1 dagar

Diplomutbildning Styrelsearbete ägarledda bolag

mars
april
maj

Plats:
Göteborg

Antal kurstillfällen:
1 + 1 + 1 dagar

Diplomutbildning Styrelsearbete 3-moduler. Litteraturkostnad ingår.
Pris 19 900 kr exklusive moms.

Utbildningen ger även kunskap om hur en styrelse bör vara sammansatt för att säkerställa företagets framgång. Förutom de grundläggande frågorna kring ägardirektiv, styrelsens roll och ansvar, samt styrelsesammansättning, berör utbildningen även vilka nyckeltal som bör behandlas i en styrelse och hur man tolkar en årsredovisning. Sista utbildningstillfället fokuserar på etik, härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer. Utbildningen avslutas med ett styrelsespel. Förutom kunskap delar vi med oss av vårt engagemang, vårt nätverk och värdefulla dialoger.

”Utbildningen har överträffat mina förväntningar vad gäller innehåll, metoder och verktyg. Min insikt och kunskap om styrelseuppdraget har fördjupats på ett mycket värdefullt sätt.”

Anita Lundberg
VD, Cleanpipe Sverige AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Upplägg: Varje modul är fristående men vi rekommenderar starkt att man går modulerna i turordning för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Utbildningen avslutas med ett kort teoretiskt prov och en praktisk övning i form av ett styrelsespel. Efter genomförd utbildning får du ett diplom och en utbildningsbeskrivning.
I utbildningen används boken ”Samspelet i styrelserummet – Smarta drag för framtiden” (2017) som kurslitteratur och ingår i kursavgiften. Vi startar varje modul med lunch. Plats för utbildningen är i World Trade Centers lokaler på Mässansgata 10 (våning 7) i Göteborg.

Mervärde: Efter godkänd diplomering erbjuds du en plats i vår styrelsepool och ingår därmed i vår rekryteringsbas för kommande styrelseuppdrag. Som medlem i styrelsepoolen blir du också inbjuden till våra nätverksträffar och liknande event. Om du fortsatt brinner för styrelsefrågor och vikten av mångfald bjuder vi in dig i vårt Ambassadörsnätverk.

Förutom kunskap delar vi med oss av vårt engagemang, vårt nätverk och värdefulla dialoger.

Styrelseutbildningens innehåll

Modul 1 – Att förstå styrelsearbete och affärsstrategier

Innehåll: Vi går igenom vikten av ägardirektiv, strategier och mötesformer. styrelsens arbete och ansvar (arbetsordning), affärsstrategi – styrelsens roll och ansvar. Vi berör även tabun och fördomar i styrelserummet, styrelsens sammansättning och betydelsen av mångfald vid rekrytering.
Kursledare: Karina Lindgren
Karina är utbildad jur.kand. vid Göteborgs Universitet. Hon har lång karriär i olika chefsroller som hon idag kombinerar med diverse styrelseuppdrag.

Modul 2 – Att styra och planera med ekonomiska förutsättningar och befintliga lagar

Innehåll: Vi går igenom VD:s roll, ekonomiska begrepp, kontrollbalansräkning, lagar och regelverk. Vi berör även en övergripande bild av vilka nyckeltal som bör behandlas i en styrelse och hur man tolkar en årsredovisning.
Kursledare: Bengt Petersson
Bengt har varit auktoriserad revisor i 25 år. Numera driver Bengt egen verksamhet inom rådgivning samt utbildningar inom ekonomi.

Modul 3 – Att utveckla team och förstå gruppdynamiken

Innehåll: Vi går igenom gruppdynamik, kompetensfördelning i styrelsen och dess sammansättning samt att skapa resultat. Vi berör även härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer.
Kursledare:
 Charlotte Axelsson
Charlotte Axelsson har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och
praktiskt och systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte är certifierad JGL- och UGL-handledare, utbildad av Försvarshögskolan.

”Utbildningen omfattar fler fokusområden där alla är både viktiga och relevanta för ökad trygghet och förståelse. Jag har med hjälp av detta tagit nya steg i mitt styrelsearbete.”

Kajsa von Oldenskiöld
VD Olden Bygg & Miljö AB

”Diplomutbildningen hos Säkra Kvinnor erbjöd mig allt jag önskade och mer än så. Utbildarna bjuder frikostigt på sin erfarenhet inom respektive skrå och jag känner mig efteråt långt mer säker på vad man kan, borde och ska göra i styrelserummet.”

Mikael Freidlitz,
vVD Raion

Anmälan Diplomutbildning Styrelsearbete

Pris 3-moduler 19.900 sek exkl. moms
Kurslitteratur ingår

Diplomutbildningen erbjuds i Göteborg och anmälan är bindande. Efter anmälan erhåller du en bekräftelse via e-post samt en faktura.

    ”Styrelseutbildningen gav önskad fördjupning och ökade mina kunskaper som styrelseledamot. Diplomutbildningen innehåller kriterier att beakta för att ta ett styrelseuppdrag, styrelsens kompetens och ansvar, styrelsens agerande vid obestånd och viktig nyckeltalsanalys för att ta några exempel. Därtill utökas deltagarnas kontaktnät och möjligheter att få uppdrag. Detta är en utbildning alla bör gå innan de tar sig an ett styrelseuppdrag!”

    Jeanette Johansson, Senior Advisor and Board Member CoSk AB

    ”Styrelseutbildningen har gett mig ett helhetsperspektiv på de olika delarna som man bör ha kunskap om i styrelsearbetet. Inte minst betydelsen av de lite mjukare delarna, med kultur och balanserad styrelse, men även de ekonomiska perspektiven och även riskerna med att sitta med i en styrelse. Jag är jättenöjd med utbildningen.”

    Eva Ramström, CFO på NKC Manufacturing AB