Styrelserekrytering

Vi vet hur svårt det är att lyckas med rekrytering av styrelseordföranden och styrelseledamöter. Vi vet också att det ofta saknas breda nätverk för att hitta rätt kompetens till rätt uppdrag. Därför händer det allt för ofta att man vid inval till styrelser tar den enkla vägen och väljer personer man har i sin närhet, vilket i sin tur bidrar till alltför homogena styrelser.

Relevant kompetens är ett grundläggande kriterium vid val av styrelsemedlemmar. Men för att en styrelse i sig ska bli verkligt kompetent och värdeskapande krävs mer än bara starka individer med rätt kunskaper. Vi vet att jämställda styrelser ger bredare perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden och därmed ta kloka beslut. Därför är det viktigt för oss att rekrytera kvalitetssäkert, jämställt och inkluderande för att skapa en kompetent och värdeskapande styrelse.

Rätt utnyttjad är en kompetent styrelse en av företagets mest värdefulla tillgångar.
Med många års erfarenhet av eget styrelsearbete, ledarskap och specialistkompetens rekrytering och executive searcht, är vi rådgivande till styrelser och valberedningar när det finns behov av att rekrytera. Dessutom har vi ett stort nätverk med hundratals kompetenta styrelsekandidater som är redo att kliva in och skapa ett värdefullt styrelsearbete.

Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett arbetssätt som passar just din styrelse.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Köp vår bok om styrelsearbete

Följ oss i Sociala Medier

Vi älskar samarbeten. Här är några företag som vi jobbar tillsammans med.

Vår process

Vi tar inga genvägar; vi rekryterar styrelseordföranden och styrelseledamöter till rätt styrelse och sammanhang. Vi förser våra kunder med den kompetens som passar bolaget och styrelsen bäst, så att de uppnår sina mål och visioner.

Att ha en tydlig process är en självklarhet och en förutsättning för att vi ska lyckas.

Nulägesanalys

Vi har lång erfarenhet av ledarskap och rekrytering, därför förstår vi dina behov. Våra kunder uppskattar vårt engagemang, vår kompetens men också att vi är ifrågasättande och rådgivande. Vi kan hjälpa dig att analysera styrelsens nuläge och tillsammans komma fram till hur vi kan stärka styrelsen för att ni skall nå era mål och visioner. Tillsammans tar vi fram en kravprofil som följer som en röd tråd genom vår kvalitetssäkrade process.

Search

När nulägesanalysen är klar och vi har tagit fram en tydlig kravprofil börjar vårt searcharbete. Vi använder oss av våra nätverk och vi annonserar i olika kanaler för att nå ut brett och attrahera den bästa kandidaten med rätt kompetens, potential och personlighet.

Tack vare vårt egna starka nätverk med kompetenta kvinnor i ledande befattningar och med styrelseerfarenhet, har vi det som krävs för att hjälpa bolag att skapa jämställda styrelser.

Kvalitetssäkring

När vi har våra slutkandidater och har säkerställt kompetensen, får de genomgå personlighet- och begåvningstester. Då kan vi ställa kandidaterna mot varandra och bedöma vilken person som matchar kravprofilen bäst. Vi jämför begåvning, potential och personlighet. Med detta som underlag kan vi därefter utföra djupgående intervjuer. Självklart ingår det i kvalitetssäkringen att ta referenser och göra en bakgrundskontroll, för att få en så komplett bild som möjligt av slutkandidaterna. Tillsammans med kund rådgör vi sedan kring val av slutkandidat.

Kontakta oss:

Karina Lindgren
Karina Lindgren, delägare Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB
076-1020730
karina.lindgren@sakrakvinnor.se