Styrelser bidrar till en bättre värld

Vi ser ljust på framtiden. I annat fall hade vi inte så idogt jobbat för att bidra till mer jämställda styrelser. Att vi fokuserat just på styrelser, kan bero på att vi har vår egen kompetens inom det området och att styrelser har stora möjligheter att påverka åt vilket håll utvecklingen sker.

Näringslivet sägs idag ha större makt än politiken. Störst möjlighet till påverkan och makt har självklart de som äger kapitalet. Idag ägs svenska företag till 30% av kvinnor och 70% av män. Med dagens takt skulle det ta 80 år till jämställt ägande. När man ser till ägandet av mark och skog är förhållandet 14% kvinnor och 86% män. Det går inte fort.

Med en ökad jämställdhet inom styrelser och av ägande, skulle med största sannolikhet hållbarhetsfrågorna komma högre upp på agendan än idag. Forskning visar att kvinnor värnar mer om hållbarhet på alla plan, än män generellt sett, inte minst inom miljön. Så även ekonomiskt och socialt.

Vi har ställt oss själva några frågor, vilka vi inte har svar på, men som vi gärna resonerar vidare om med dig som läser och följer oss.

-Varför har jämställdheten backat i Sverige under och efter pandemin?
-Vill vi inte förändras?
-Varför vill vi vara kvar i det patriarkaliska samhället?
-Var finns kraften till förändring?

Vi jobbar vidare med övertygelsen att att ett mer jämställt samhälle bidrar till en bättre värld. Vårt strå till stacken är att lotsa kompetenta kvinnor till en styrelsepost.
För dig som är intresserad av styrelsearbete, har vi en styrelsepool i vilken vi i första hand söker när vi får rekryteringsuppdrag till en styrelseplats. Hör av dig till karina.lindgren@sakrakvinnor.se om du vill veta mer om SK Styrelsepool och hur vi kan hjälpa dig mot nästa styrelseuppdrag.