Styrelsens del i ett företags framgång

Det är inte en slump att ett företag eller en annan organisation får framgång och blir lönsamt. En framgångsrik verksamhet har ofta som en viktig byggsten, en väl genomtänkt sammansättning av sin styrelse. I alla fall om man som ägare tänker och agerar långsiktigt. Om det finns det tydliga regler i stadgar eller ägardirektiv som man måste följa, kan man i alla fall börja tänka i längre banor genom att utvärdera det nuvarande styrelsearbetet. Ställ frågan till varandra i styrelsen vad ni har åstadkommit tillsammans. Bra, såväl som mindre bra. Hur ni har samarbetat och interagerat med varandra. Bara genom den här korta processen, har ni kommit en bit på väg i att besvara frågan om ni är nöjda som det är eller om ni vill och behöver någon förändring för verksamhetens fortsatta utveckling. Även om man är ensam ägare och inte bedrivit ett strukturerat styrelsearbete, har verksamheten självfallet haft styrning och kan utvärderas, om än på ett lite annorlunda sätt.

Är svarat att ja, jag/vi vill ha en förändring, kan det vara läge att fundera över styrelsens sammansättning för att möta morgondagens kunder och deras behov. Om och när man väljer att tankearbetet ska gå över i praktisk handling, kan en valberedning vara nyckeln för att finna den mest lämpliga sammansättningen av styrelsen. Långt ifrån alla organisationer har emellertid tillgång till en valberedning. Är du ensam ägare, be någon ur befintligt nätverk agera bollplank. Annars kan styrelsen internt jobba med att ta fram en önskad profil och kompetens för att komplettera befintliga ledamöter om man inte väljer det, kanske mest effektiva alternativet, att ta extern hjälp för utvärdering och eventuell rekrytering. Oavsett, är det alltid bättre att göra något, än att bara låta tiden gå och ”hoppas på det bästa”.

Från vår horisont på Säkra Kvinnor ser vi, förutom faktiska hänsynstagande beträffande ägarstruktur mm, att tänka brett och sträva mot balanserad och jämställd styrelse. Det lönar sig i längden. All moden forskning och erfarenhet visar på det.

Fler tips om utvärdering och kartläggning finns i vår bok; Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden. Maila till: info@sakrakvinnor.se för beställning – 330 kr exkl moms och fraktkostnad.