Företag som har modet att växla upp sitt styrelsearbete – framtidens vinnare

Små och medelstora bolag utgör merparten av alla svenska företag. Trots det finns det väldigt lite forskning och statistik om hur dessa styrs och hur styrelsesammansättningen ser ut. Vår egen bild är att många mindre företag inte bedriver ett framgångsrikt styrelsearbete. Det i sin tur, medför att de heller inte växer, fastän potentialen finns. Vi har flera gånger ställt oss frågan om varför man inte sätter samman en lämplig styrelse för att möta framtiden. Några svar om hur nuläget ser ut har vi funnit i en ny forskningsrapport genomförd vid University of Wolverhampton i England i samarbete med PWC i Sverige.

Enligt studien av ca 1.200 aktiebolag, är de allra flesta ledamöterna mellan 50 och 69 år och enbart en av fem ledamöter är kvinnor. Vidare kan man utläsa att antalet styrelsemöten är mellan fyra till sex (4-6) per år och att den genomsnittliga mötestiden är mellan två till fyra (2-4) timmar.

Det är en aning dyster läsning, men ändå bra att inte bara spekulera i hur verkligheten ser ut. Vår mission är att vara med och bidra till att förändra bilden till ett mer jämlikt, hållbart och lönsamt styrelsearbete. Vi är därför extra stolta över att Elif Schmidt, en av de personer Säkra Kvinnor Styrelsebalans varit delaktig i att rekrytera till styrelseordförande i ett ägarlett bolag, ville vara med och dela med sig av sina erfarenheter på vår senaste nätverksträff. Mer om Elif och hur hon ser på jämställdhet finns att läsa under ”Månadens förebild”.

I Säkra Kvinnors växande styrelsepool finns det ett gediget och kompetent rekryteringsunderlag som kan motsvara de modiga och framsynta företagens behov av ny styrelsekompetens. Vi fortsätter därför oförtrutet jobbet med att fler ska få upp ögonen för att en balanserad och jämställd styrelse kan få deras företag att växa och blomstra.