Styrelsenätverk och Styrelsepool

Vårt styrelsenätverk och vår styrelsepool består hundratals kompetenta styrelsekandidater som är redo att kliva in och skapa ett värdefullt styrelsearbete. Dessa personer har ledande befattningar inom näringslivet idag och en relevant styrelseutbildning att luta sig mot. I och med våra årliga styrelseutbildningar, våra föreläsningar och nätverksträffar utökas vårt styrelsenätverk konstant.

Vill du också vara med och skapa ett jämställt näringsliv?

För att kunna söka till vårt styrelsepool krävs en gedigen ledarerfarenhet från näringslivet, en strategisk kompetens och en styrelseutbildning. Du som har dessa kvalifikationer har möjlighet att ingå i vårt styrelsepool där du kan erbjudas styrelseuppdrag.

För dig som saknar styrelseutbildning eller vill inspireras till nya arbetssätt, erbjuder vi en Diplomutbildning i styrelsearbete. Utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse bör vara sammansatt för att arbeta på ett värdeskapande sätt och därmed säkerställa företagets framgång. Utbildningen berör även etik, härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer.

Styrelsepoolen är också ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan kompetenta och erfarna personer. Vi anordnar fyra-sex träffar per år i ett koncept som vi kallar Styrelsearenan. För att ingå i SK Styrelsepool utgår en administrativ avgift på 1.500 kr (exkl moms).

Är du intresserad att ingå i vårt nätverk eller föreläsa på våra nätverksträffar, tveka inte att kontakta oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Köp vår bok om styrelsearbete

Följ oss i Sociala Medier

Anmälan Styrelsepool

Anmäl dig till SK Styrelsepool i formuläret. Efter anmälan kontaktar vi dig.