Styrelsenätverk

Vårt styrelsenätverk består hundratals kompetenta styrelsekandidater som är redo att kliva in och skapa ett värdefullt styrelsearbete. Dessa personer har ledande befattningar inom näringslivet idag och en relevant styrelseutbildning att luta sig mot. I och med våra årliga styrelseutbildningar, våra föreläsningar och nätverksträffar utökas vårt styrelsenätverk konstant.

Vill du också vara med och skapa ett jämställt näringsliv?

För att kunna söka till vårt styrelsenätverk krävs en gedigen ledarerfarenhet från näringslivet, en strategisk kompetens och en styrelseutbildning. Du som har dessa kvalifikationer har möjlighet att ingå i vårt styrelsenätverk där du kan erbjudas styrelseuppdrag.

För dig som saknar styrelseutbildning eller vill inspireras till nya arbetssätt, erbjuder vi en Diplomutbildning i styrelsearbete. Utbildning ger dig kunskap om hur en styrelse bör vara sammansatt för att arbeta på ett värdeskapande sätt och därmed säkerställa företagets framgång. Utbildningen berör även etik, härskartekniker, spelregler för arbetsglädje och effektivitet samt alternativa mötesformer.

Styrelsenätverket är också ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan kompetenta och erfarna personer. Vi anordnar fyra nätverksträffar per år dit utomstående med speciell kunskap eller position i näringslivet inbjuds att föreläsa.

Är du intresserad att ingå i vårt nätverk eller föreläsa på våra nätverksträffar, tveka inte att kontakta oss!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Köp vår bok om styrelsearbete

Följ oss i Sociala Medier

Anmälan Styrelsepool

Diplomerad Styrelseutbildning erbjuds i Göteborg och anmälan är bindande. Efter anmälan erhåller du en bekräftelse via e-post samt en faktura.