Styrelselistan i samarbete med Västsvenska Handelskammaren

Styrelselistan lanseras!

I samarbete med Västsvenska Handelskammaren lanseras Styrelselistan idag. Bara 18% av ledamöterna i västsvenska styrelser är kvinnor. Med Styrelselistan arbetar vi aktivt för att främja innovation och lönsamhet i företag genom mer jämställda styrelser!

Vi har i många år arbetat för mer jämställda styrelser genom en rad olika aktiviteter. Vi är därför glada över att även andra aktörer vill påverka för ökad jämställdhet. För oss är Styrelselistan en av alla aktiviter vi samverkar kring.

Nu får du som är del av vårt nätverk också möjlighet att söka till Styrelselistan – gå in på länken och läs mer här!