Strategikonferens!?

Årets viktigaste möte skulle vi vilja kalla det. Det är mötet där vi pekar ut riktningen och huvudfrågorna för det kommande året. Vilka är de viktigaste strategiska frågorna styrelsen behöver arbeta med och ha fokus på de kommande tolv månaderna? Som ledstjärna i det här arbetet är det ovärderligt att ha tydliga och uppdaterade ägardirektiv. Det är ägardirektiven som utgör målbilden för de resultat vi vill uppnå och därmed också underlättar för styrelsen att peka på de viktigaste strategiska frågorna.

Många styrelser väljer att lägga sina strategidagar på hösten, men i en tid då tempot i omvärlden är högt, gäller det att stå redo att arbeta med de nya strategiska frågorna och planerna för genomförandet redan i januari. De behöver alltså vara klara redan i november. Allt fler väljer numera att lägga sina strategidagar på vår och försommar, för att ha sommar och höst på sig att arbeta fram de planer, budgetar, kalkyler etc som behövs.

Hur ser det ut i ditt företag – är det dags att pröva något nytt?