HKN

Stipendium till HKN ”Framtidens styrelsekvinna”

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Så inleder FN sitt 5:e Globala Mål.

Säkra Kvinnor Styrelsebalans startades 2014 med målet att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. För oss är det inte en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse använder all kompetens som finns tillgänglig.

Säkra Kvinnor Styrelsebalans erbjuder nu Handels Kvinnliga Nätverk ett stipendium där priset innefattar en utbildningsplats på Säkra Kvinnors Diplomutbildning i styrelsearbete för ägarledda bolag.

Vem kan söka Säkra Kvinnors stipendium – Framtidens Styrelsekvinna?
Alla tredjeårsstudenter som är medlemmar i Handels Kvinnliga Nätverk kan söka stipendiet. Sökande skickar med vilken kurs man för tillfället är inskriven på.

Syftet med stipendiet?
Att ge möjlighet för en kvinnlig student att få kunskap i styrelsefrågor, ett nätverk och ett erfarenhetsutbyte med erfarna chefer och ledare. Genom detta vill vi lyfta kunskap kring styrelsefrågor och bidra till ett mer jämställt näringsliv.

Vi är därför mycket stolta över vårt samarbete med HKN (Handels Kvinnliga Nätverk)!