Stipendium Framtiden Kvinna tillsammans med HKN

Ett sånt’ drag och intresse på Handels Kvinnliga Nätverks event! Vi från Säkra Kvinnor – Styrelsebalans är med och promotar stipendiet ”Framtidens styrelsekvinna”. Stipendiet innebär en plats på vår styrelseutbildning. Detta är vårt bidrag till mer jämställda och balanserade styrelser tillsammans med Handels Kvinnliga Nätverk (HKN).