Matilda Dahlenborg

Stipendiet Framtidens Styrelsekvinna tilldelat Matilda Dahlenborg

Tillsammans har HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB valt ut Matilda Dahlenborg till årets stipendiat av “Framtidens Styrelsekvinna”. Matilda har en tydlig passion för jämställdhet och visar detta i sin ansökan genom att ge konkreta exempel på hur hon vill fortsätta lyfta frågan kring den kvinnliga närvaron i finansbranschen och vilken nytta hon kommer ha av utbildningen i sin framtida karriär, där hon redan inom kort kommer komma i kontakt med beslutsfattare, företagsledare och styrelser.

Dessutom tydliggör hon på ett mycket klart sätt hur FNs Globala mål 5.5 kopplar an till styrelsearbete och betydelsen av förebilder som redan tidigt kan bidra till att unga kvinnor ser möjligheter att ta plats i styrelser och ledning. Vi hoppas, och tror, att utbildningen kommer vara ett steg i Matildas resa att själv agera som förebild.

Grattis Matilda Dahlenborg!