Sök Stipendiet HKN / SK

Vem kan söka Säkra Kvinnors stipendium – Framtidens Styrelsekvinna?

Alla tredjeårsstudenter som är medlemmar i Handels Kvinnliga Nätverk kan söka stipendiet. Sökande skickar med vilken kurs man för tillfället är inskriven på.

Syftet med stipendiet?

Att ge möjlighet för en kvinnlig student att få kunskap i styrelsefrågor, ett nätverk och ett erfarenhetsutbyte med erfarna chefer och ledare. Genom detta vill vi lyfta kunskap kring styrelsefrågor och bidra till ett mer jämställt näringsliv.

Såhär går ansökningsprocessen till:

Ansökningsperioden under höstterminen är 1/11-30/11. Ansökan skickas in till styrelsen i HKN (till följande mejladress: stipendium.hkn@hhgs.se) och bedömning görs av en jury sammansatt av medlemmar i HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans. Namnge mejlet med “Framtidens Styrelsekvinna Stipendieansökan”.