Samspelet i styrelserummet

Styrelseuppdraget är en spännande och viktig uppgift. Minns känslan av att komma in i styrelserummet och träffa kollegorna för allra första gången… Hur blev jag presenterad? Vilka frågor fick jag? Hur presenterade sig de övriga ledamöterna för mig, och vilka tankar for genom mitt huvud? Vad blev jag mest överraskad av och vad värdesatte jag starkast? Som erfaren styrelseledamot eller ordförande är det bra att kunna gå tillbaka till sin egen upplevelse kring det första styrelsemötet. Med den bilden i minne kan styrelsen, med ordföranden i spetsen, ge den nyinvalde ledamoten möjlighet till en riktigt bra start på sitt uppdrag.

Upplevelsen av det första styrelsemötet efter en stämma är givetvis olika för den som har varit med och byggt upp verksamheten, och för den som fått sitt första styrelseuppdrag någonsin. Som erfaren styrelseledamot eller ordförande kan det därför vara klokt att tänka sig tillbaka till hur det en gång var. Vilka förväntningar ställde de andra på mig, när jag var ny i styrelserummet? Fick jag möjlighet att uttrycka mina förväntningar på de övriga och på styrelsearbetet? Hur mycket av spelreglerna kände jag till den där första dagen, då samspelet i styrelserummet startade?
Dessa grundläggande frågor, kring förväntningar och samspelets kvalitet, behöver även en erfaren styrelse arbeta med, oavsett om det har valts in nya ledamöter eller inte.