Säkra Kvinnor Styrelsebalans välkomnar Karina Lindgren som delägare

Vi har den stora glädjen att välkomna en ny delägare till vårt bolag!
Karina Lindgren är utbildad jur. kand. vid Göteborgs Universitet. Juridikbanan styrdes om för ett flertal år sedan till förmån för ledarskap på heltid. Hon har jobbat som chef på de flesta nivåer.  Efter en lång karriär som anställd i en stor organisation, övergick hon 2007 att på heltid åt ledarskap och organisation i eget företag. Karina har även ett antal styrelseuppdrag, både som ledamot och ordförande.
Ett coachande och uppskattande förhållningssätt är grunden för hennes sätt att vara och verka. Det i kombination med synsättet om en lärande och hälsofrämjande organisation, har genom åren visat sig vara framgångsrikt för långsiktiga och hållbara resultat. Karina har sedan start ingått i Säkra Kvinnors team som utbildare i styrelsekunskap.
Hjärtligt välkommen till oss Karina. Tillsammans kommer vi att skapa kompetenta styrelser!