Vilka risker tar du och hur hanterar du dem?

Vi utsätter oss för risker varje dag, både stora och små, och vi hanterar dem på olika sätt. Från den som är extremt försiktig till den som chansar i varje situation.

I företagsvärlden är det precis likadant, men här kan det i vissa branscher vara reglerat om hur risker och riskhantering ska bedrivas. Många risker kan förutses, några inte. I företagsvärlden brukar de betecknas som ”Svarta svanar”. Den stora finanskrisen på 00-talet var en sådan. Den pågående pandemin kan nog också räknas dit, även om några forskare förutspådde att det skulle komma en pandemi, men inte när.

Pandemin har väckt många tankar hos oss, bland annat om hur vi i företagen och deras styrelser kan kartlägga och försöka förutse vilka risker bolaget redan har, och även kan stå inför. Kartläggning och inventering är sedan en bra grund för prioritering och hantering av de risker som kunnat upptäckas. Vad man vet idag är att små och medelstora företag hanterar sina risker ungefär som vi gör som privatpersoner, utan någon särskild struktur.

Skulle det bli bättre om man som styrelse eller ägare ägnar några timmar åt att göra ett arbete med risker? Ja, till stor del skulle vi säga. Om bolag som t ex Facit som tillverkade skrivmaskiner hade haft lite bättre koll på vad som hänt i omvärlden och med datoriseringen, skulle de kanske kunnat se risken för att kalkylera och styra om sin tillverkning till någon produkt som marknaden ville ha. Det företaget försvann. Medan tex handelsföretag som haft koll på människors köpbeteende, redan innan pandemin ställt om sin affärsmodell och därmed klarat sig bra genom krisen och kan till och med kan gå stärkta ur den.

För det företag eller den organisation som vill ta sig an befintliga risker och försöka spana in de som eventuellt kan komma, är det förutom kartläggning och hantering, väsentligt att tänka på vilka människor som behövs i styrelse och ledning för att göra ett bra jobb. Ett sätt att börja utan stora omorganisationer kan vara att ta hjälp i uppstarten. På Säkra Kvinnor Styrelsebalans hjälper vi företag och organisationer med att göra riskkartläggningar. Genom vårt stora nätverk kan vi också hjälpa till med styrelserekrytering.

Både företag och människor måste utsätta sig för vissa risker för att växa. Skillnaden mellan de som lyckas och de som misslyckas är hur man hanterar befintliga risker och förmågan att se ”bakom hörnet”.