Hårda frågor och kortsiktiga perspektiv prioriteras i kris

Visst kan man slås av att det ofta är kvinnor som sitter i TV-sofforna och pratar om hur civilsamhället på kort och lång sikt kan vara med och lösa våra stora problem med klimatkris, gängbrottslighet och krig i vår direkta närhet. Det är aning märkligt eftersom de som antingen utövar grovt våld, är krigsherrar, eller de som enligt väljarundersökningar, sätter klimatfrågorna lågt på agendan, till allra största delen är män.

Borde det inte vara fler män som intresserar och engagerar sig i dessa frågor? Vi säger inte att män inte engagerar sig i samhällsfrågor, absolut inte. Det är många av båda könen som gör det, men det synes vara en skev fördelning och det är inte bra.

Kopplat till jämställdhet i stort som smått, verkar det vara så att jämställdhet tenderar att bli en lyxfråga som man jobbar med när det går bra, trots att det egentligen är tvärt om. Det är väl när krisen kommer som det verkligen är viktigt att man har rätt kompetens.

Jämställda styrelser med rätt kompetens är SK.s mission och vi jobbar oförtrutet för att sträva åt det hållet. Det är också vårt bidrag för att nå FNs globala mål 2030. Praktiskt är utbildning ett enkelt verktyg att börja med. Vår målsättning är att starta en öppen kurs i mars 2024. Att jobba med styrelsens sammansättning via en valberedning eller med en strukturerad rekryteringsprocess är ett annat vasst verktyg.

Allra viktigast är dock samtalen vi har med varandra. Vi behöver hålla dem levande och aktuella för att gemensamt finna de bästa vägarna ut ur krisen och återfå framtidstron för ett bättre och hållbart samhälle både för oss själva och för kommande generationer.