Om oss

Mångfald i styrelser innebär ökad lönsamhet

Samhället blir alltmer jämställt, men andelen kvinnor i styrelser är fortfarande låg. Forskningen visar att mångfald i styrelser ger fler perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden. Olika undersökningar visar också att balanserade styrelser innebär ökad lönsamhet. En viktig del i mångfalden är jämställdheten.

Efter många år som chefer, egna företagare bland annat inom rekrytering av chefer och specialister, har vi kommit till en punkt då vi inte längre vill stå utanför och betrakta. Vi vill vara med och påverka! Säkra Kvinnor bildades därför våren 2014.

Säkra Kvinnor arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Idag är en del av balansen att öka möjligheten för kvinnor att väljas in i svenska bolagsstyrelser. I morgon är det en hygienfaktor precis som diskussion kring mångfald blivit. För oss är det inte en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse använder all kompetens som finns tillgänglig.

Vår övertygelse är att balanserade styrelser bidrar till framgång och utveckling i näringslivet. Vi ser att en förändring är på väg men det går för långsamt. Vi vill driva på. I vårt arbete möter vi många intressanta, kompetenta kvinnor och män som också ser vikten av att förändra. Tillsammans med andra finns kapacitet och kompetens att skapa framgång.

Nu kommer den, boken som inte funnits på marknaden tidigare. Boken som vill engagera, avdramatisera och vässa styrelsearbetet i små och medelstora bolag och organisationer. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget. Författarna vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och inlägg i debatten om mångfald. Samtidigt vill de också utmana invanda tankemönster.
Boken ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” finns att köpa här

Säkra Kvinnor

Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB