Jämställda styrelser innebär ökad lönsamhet

Vår mission är att bidra till ett samhälle där kvinnor ges lika rättigheter och möjlighet att själva skapa sina liv. När kvinnor kan bidra på lika villkor som män ökar välståndet i samhället och skapar ett mer jämställt samhälle. Att ge kvinnor samma möjligheter att delta på lika villkor på arbetsmarknaden bidrar till att ökad ekonomisk produktivitet och tillväxt. Forskningen visar att jämställda styrelser ger bredare perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden och därmed ta kloka beslut.

Vi erbjuder styrelser och valberedningar stöd i och kunskap om hur man bedriver ett jämställt och hållbart styrelsearbete. Efter många års erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap och entreprenörskap vill fortsätta påverka och bidra till att fler kvinnor att väljs in i svenska bolagsstyrelser.

Det är vår övertygelse att en framgångsrik styrelse inte exkluderar kompetens utan använder all tillgänglig kompetens för ett värdeskapande styrelsearbete.

Vi är Säkra Kvinnor Styrelsebalans

Malin Friis-Liby

Malin Friis-Liby har en DIHM examen inom marknadsföring och en Masterexamen inom ledarskap från IHM Business School och är en driven och erfaren marknadsstrateg. Hon arbetar idag med strategisk marknadsföring, digitala marknadsföringsstrategier och verksamhetsutveckling. Malin är även verksam som professionell styrelseledamot och drivs av sin tilltro till att laget levererar bättre resultat än en enskild person. Malin drivs även av ”utveckling framför avveckling” och har stor förmåga att omsätta och gå från ”vad till hur”.

Karina Lindgren

Karina Lindgren är utbildad jur. kand. vid Göteborgs Universitet. Juridikbanan styrdes om för ett flertal år sedan till förmån för ledarskap på heltid. Hon har jobbat som chef på de flesta nivåer. Efter en lång karriär som anställd i en stor organisation, övergick hon 2007 att på heltid åt ledarskap och organisation i eget företag. Karina har även ett antal styrelseuppdrag, både som ledamot och ordförande. Ett coachande och uppskattande förhållningssätt är grunden för hennes sätt att vara och verka. Det i kombination med synsättet om en lärande och hälsofrämjandeorganisation, har genom åren visat sig vara framgångsrikt för långsiktiga och hållbara resultat. Idag ingår Karina också i Säkra Kvinnors team som utbildare i styrelsekunskap.

Vårt engagemang för de globala målen

Säkra Kvinnors mission tar avstamp i Förenta Nationernas 2030 Globala Mål. Sustainable Development Goals (SDGs), även känd som de globala målen. Dessa är en universell uppmaning att utrota fattigdomen, skydda planeten och se till att alla människor lever i fred och välstånd.

Vi har zoomat in på det Globala Målet 5 med delmålet 5.5 som handlar om att – SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE

Vi anser att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det är jämställt när kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Ett jämställt samhälle är grunden för att vi skall få ett hållbart och ekonomiskt framgångsrikt samhälle.

Arbetet mot ett rättvisare samhälle kan börja på många ställen. Nedan ser ni exempel på vårt arbete och påverkansarbete:

  • tillsammans med Handels kvinnliga nätverk utser vi varje år Framtidens Styrelsekvinna
  • vi håller i styrelseutbildningar och utbildningar inom jämställdhet
  • vi underhåller ett stort nätverk med styrelsekompetens
  • vi rekryterar jämställt och inkluderande till olika bolagsstyrelser
  • vi har skrivit boken ”Samspelet i Styrelserummet”

Läs mer på följande sidor:

The Global Goals
Förenta Nationerna Sustainable Development
Globala målen

Vi älskar samarbeten. Här är några företag som vi jobbar tillsammans med.