OLIKA ÄR BÄST – MÅNGFALD I STYRELSERUMMET

Under föreläsningen OLIKA ÄR BÄST – MÅNGFALD I STYRELSERUMMET pratade Emelie Palmér, ägare och partner i Growing Leaders om hur vi måste våga utmana normen, generellt och specifikt när vi bygger team. När vi bygger team är det lika viktigt om det är ett team i form av en styrelse eller ett team i bolaget. Föreläsningen handlade mycket om hur man kan tänka när man formar ett högpresterande team och vad som gör att ett team just blir högpresterande och effektivt. En grundläggande del i Susan Wheelans forskning kring teamutveckling och högpresterande team som det hänvisas till är att skapa tillit genom öppenhet samt jobba med tydlighet i form av struktur, spelregler, roller, kultur och samarbete. En annan av nycklarna som Emelie lade stor vikt vid är att våga tänka dynamiskt och inte tillsätta enbart de som hade gjort varit ”den enklaste och smidigaste lösningen”. Våga ta in de som inte tänker som du och har preferenser för samma typ av beteenden som du. Det är då olika blir bäst och effektivitet skapas i team. Det kan vara utmanande när en person som är noggrann, systematisk lugn med fokus på detaljerna behöver samarbeta med något som är utåtriktad, impulsiv, energisk och kanske superpratsam. Utmanande, men kanske är det när man förstår att olika är bäst som bästa tänkbara samarbete uppstår?

Olika och därmed mångfald kan handla om just beteendepreferenser men naturligtvis också om kön- Emelie citerade Säkra Kvinnors bok- ”Du kan inte fiska i halva sjön om du vill ha den bästa fisken”. Mångfald handlar också om etnicitet, ålder, kultur, sexuell läggning, religion, erfarenheter, uppväxt, utbildning, värderingar etc. Emelie stannade en del kring just ålder och kikade på statistiken i styrelser idag. När ett bolag står inför en digitalisering av kundupplevelsen vilken stöttning behöver Anders född -43 (vanligaste namnet i styrelser) för att driva denna fråga som styrelseordförande? Kanske bör han tänka på åldersstrukturen i styrelse och ledning?