Ökad mångfald innebär ökad kompetens – pressrelease 1/11

Säkra Kvinnor Styrelsebalans verkar för att öka mångfalden i bolagsstyrelser, vilket är ett omdiskuterat ämne, som ofta slutar i konflikt mellan jämställdhet och kompetens. Men mångfald betyder ökad kompetens, som i sin tur innebär ökad effektivitet och lönsamhet. I en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld ökar kraven på professionalism och på det sätt som styrelsen skapar värde i bolaget.

Vi har skrivit boken ”Samspelet i styrelserummet – smarta drag för framtiden” just för att vill vi engagera, avdramatisera och vässa styrelse-arbetet i små och medelstora bolag och organisationer.

Vi vill uppmuntra till nya arbetsformer, skapa dialog och inlägg i debatten om mångfald.
”En av de saker som vi vill föra fram med vår bok är att konflikten mellan kompetens och mångfald är en illusion. Mångfald sker inte på bekostnad av kompetens, utan precis tvärtom. Mångfald är ett sätt att maximera kompetens, det är att samla kompetens, vilket betyder att mångfald är lönsamt”, säger Malin Friis-Liby, medförfattare till boken. En heterogen arbetsgrupp är en kompetent arbetsgrupp, där man tar till vara på och förvaltar varje individs unika kompetenser. Men då behöver debatten flytta fokus från jämställdhet och kvotering till lönsamhet och effektivitet.