Boss Business Women

Nytt samarbete 2024

Vi är glada att kunna presentera att Boss Business Women nu blir vår samarbetspartner!

Bägge parter arbetar för att stärka kvinnor i ledande positioner genom att arrangera och utföra styrelseutbildningar. Vi ser stora fördelar med att samverka och att dela varandras respektive nätverk för att bli en starkare aktör i näringslivet. Vårt gemensamma mål är att erbjuda fler kvinnor en plats i styrelserummen och främja jämställdheten i samhället.

Boss Business Partner AB erbjuder tjänster och utbildningar till styrelser, valberedningar och enskilda personer i ledande positioner för ett jämställt, värdeskapande och hållbart ledarskap. Missionen är att bidra till ett samhälle där kvinnor ges lika rättigheter och möjlighet att själva skapa sina liv. Precis vad vi på Säkra Kvinnor Styrelsebalans också står för och arbetar aktivt med. Vilka möjligheter 2024 kommer att erbjuda genom vårt samarbete!