Säkra Kvinnor

NYTT ÅR OCH NYA TANKAR

Med dagens teknik kan vi i allt större utsträckning jobba ihop, trots att vi inte sitter fysiskt tillsammans. För att lyckas med det fordras ett medvetet och strukturerat arbete. Vi på Säkra Kvinnor är övertygade om att fler och fler svenska styrelser väljer att genomföra vissa av sina virituella möten och på distans i framtiden.

I de Anglosaxiska länderna, som ett exempel, är virituella styrelsemöten mycket vanligare än hos oss. Läs gärna mer i inlägget under aktuellt med några tips från en av våra samarbetspartners Annika Stålhandske på Growing Leaders som jobbar med ledarskap och team. Annika och hennes kollega Emelie Palmér har speciellt fokuserat på virituellt ledarskap eftersom båda två har lång erfarenhet av att själva leda på det sättet och vi ser att deras sätt att jobba skulle lämpa sig väl även för styrelser. Förutom att slippa långa och dyra resor, kan arbetssättet innebära en mycket vidare rekryteringsbas för många styrelser. I vår bok ”Samspelet i Styrelserummet” finns det tips om hur man kan hålla styrelsemöten inspirerande sätt som är anpassat till just ert bolag.

På temat ”Kvinnliga förebilder”:
Vi träffar så många fantastiska kvinnor som kan ge inspiration och vara förebilder för fler. Vår ambition är att presentera en kvinna varje månad på sociala medier. Vi ger vår personliga bild av den aktuella personen. Först ut är Lena Göthberg som också föreläser på vår nätverksträff den 30 januari. Så håll utkik på Linkedin och på Facebook.

Allt gott!
Malin, Susanne och Karina