sakra-kvinnor-styrelsepool

Nyckeltal- ett framgångsrikt redskap för att analysera och styra ett företag

Vår Diplomutbildning för styrelsearbete i ägarledda bolag, som vi erbjuder marknaden i samarbete med KPMG, har gett mersmak! Flera av deltagarna som gått styrelseutbildningen har efterfrågat en djupdykning i att analysera och styra med nyckeltal. Vi har därför nu nöjet att erbjuda en halvdagsutbildning där vi har glädjen att lyssna på Bengt Pettersson från tidigare KPMG. Bengt har nu lämnat KPMG efter 30 år och startat eget bolag, B Consulting AB.

Det finns mycket användbar information att hämta ur ekonomiska rapporter om man läser och tolkar rapporterna rätt. Redovisningen visar inte bara vad som hänt i företaget utan ska utgöra en bra grund för proaktiv ekonomisk styrning och bidra till att driva företaget åt rätt håll och maximera avkastningen.

Många företagare upplever dock att det kan vara svårt att sätta sig in i och analysera den information som finns i ekonomiska rapporter. Vi bjuder därför in till ett unikt seminarium där Bengt Petersson lär ut hur ni beräknar och tolkar nyckeltal. m m. Kunskap ni sedan kan använda i styrningen av era företag för att få dem att utvecklas och bli ännu mer lönsamma eller i ert kommande styrelsearbete.

Denna utbildningshalvdag riktar sig till de som nu har grundläggande kunskap om nyckeltal och i att läsa ekonomiska rapporter.

Halvdagen kommer att baseras på ett antal företag som kommer att analyseras från ett antal olika aspekter. Seminariet kommer att innehålla ett stort inslag av praktiska övningar.

Kursdeltagarna ges härmed också möjlighet att komma med förslag på bolag som kan vara intressanta att analysera. Det finns också möjlighet att analysera sitt egna eventuella bolag.

Välkommen till den 17 november för fem timmars värdeskapande lärande!

Datum: 17/11 2016
Tid: 13.00-18.00
Plats: Kungsgatan 48
Kostnad: 2.995 SEK exkl moms
Anmälan sker till info@hosting.succe.com