Ny kraft och kompetens till svenska styrelser

Nyheten om att EU röstat för en kvotering i börsbolagens styrelser*, bleknade snabbt till förmån för allt annat omvälvande som händer runt om i vår närhet och i världen. I vår kontext är det ett beslut som är betydelsefullt och som på sikt kommer att innebära stora förändringar mot en jämnare könsfördelning, inte bara i de största bolagens styrelser, utan påverka sammansättningen i tusentals svenska ägarledda bolag.

Frågan om beslutet är bra eller dåligt för svenskt näringsliv har diskuterats länge. Många av argumenten mot jämställdhet, bör ha ebbat ut. Idag är unga kvinnor mer välutbildade än unga män och finns på ledande positioner inom de flesta sektorer. Vi ser att det är dags att se framåt och uppmana alla valberedningar att ”fiska i hela dammen”. Ni kommer inte att bli besvikna!

För oss på Säkra Kvinnor Styrelsebalans är mer jämställda och mer balanserade styrelser en av våra kärnfrågor. Vi har sedan bolaget startade kunnat erbjuda en grundläggande styrelseutbildning som även omfattar de viktiga områdena genus, jämställdhet och gruppdynamik. Något som kommer att behövas än mer i framtiden när nya styrelser ska formeras och skapa värde tillsammans.

Vi är också glada att berätta om nyheten att vi tagit ytterligare ett steg i att utveckla vår styrelsepool (SK Styrelsepool) till ett kandidatnätverk där medlemmarna kan få stöd i sina steg mot ett styrelseuppdrag. Vi ser också att det blir ett än mer värdefullt nätverk att diskutera viktiga styrelsefrågor i.